Quảng Ninh: Phát triển các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn

.
Video: 14/01/2020 16:31
.
.

Những năm gần đây, Bệnh viện Bãi Cháy (TP Hạ Long) đã ứng dụng kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn, mang lại những hiệu quả tích cực cho người bệnh.

.
.
.
.