Hội chợ OCOP Quảng Ninh xuân 2020

.
Video: 16/01/2020 16:08
.
.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2020 lần này có quy mô trên 180 gian hàng. Trong đó, 102 gian hàng của các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ninh; 70 gian hàng của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước; 17 gian hàng trưng bày sản phẩm của các tổ chức kinh tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài.

.
.
.
.