Động lực phát triển từ các quy hoạch chiến lược

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, những năm qua, Quảng Ninh nổi lên là điểm sáng về thu hút đầu tư.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.