Công ty Xây lắp mỏ triển khai kế hoạch năm 2020

Thứ Năm, 16/01/2020, 19:35 [GMT+7]
.
.

Ngày 16/1, Công ty Xây lắp mỏ (TKV) đã tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và hội nghị người lao động năm 2020.

22
Quang cảnh tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính. Cụ thể, Công ty đã đào được 21.170 mét lò, đạt 106% kế hoạch năm; xén lò hơn 1.180 mét. Doanh thu của Công ty đạt 870 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch năm. Đặc biệt thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty đạt hơn 14,1 triệu đồng/người/tháng (riêng thợ lò đạt hơn 17,9 triệu đồng/người/tháng).

Với mục tiêu: “An toàn- Đổi mới- Phát triển” năm 2020, Công ty Xây lắp mỏ được Tập đoàn giao đào hơn 18.600 mét lò; doanh thu hơn 789 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 15,8 triệu đồng/người/tháng.

22
Công nhân Công ty Xây lắp mỏ đào liên thông tuyến đường lò mỏ Đồng Vông sang mỏ Vàng Danh.

Để hoàn thành mục tiêu trên, năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục duy trì và ổn định sản xuất. Thực hiện các biện pháp quản trị doanh nghiệp, đồng thời tăng cường giải pháp cải thiện điều kiện làm việc nhằm tăng năng suất, thu nhập cho công nhân thợ lò, cơ điện lò. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục tái cơ cấu với mô hình quản trị phù hợp; tăng hiệu quả hiệu lực quản lý, tiết kiệm chi phí, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Phạm Tăng

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.