Di tích Chùa Cầm Thực (Yên Tử)

Thứ Sáu, 20/11/2020, 19:19 [GMT+7]
.
.

Chùa Cầm Thực còn được gọi là chùa Linh Nhâm (Bóng Thiêng), ngôi chùa thứ ba trong lộ trình tham quan Yên Tử. Tương truyền: Đây là nơi Thượng hoàng Trần Nhân Tông nhịn ăn (cầm thực), chỉ uống nước suối cầm hơi trên đường hành hương về Yên Tử tu hành.

.
.
.
.
.
.
.
.