Linh thiêng Thái Miếu nhà Trần ở Đông Triều

Thứ Năm, 30/07/2020, 16:29 [GMT+7]
.
.

Thái Miếu của nhà Trần tại Đông Triều là nơi thờ tổ tiên của nhà Trần và các vị vua Trần, là một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong quần thể Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều, được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt năm 2013.

.
.
.
.
.
.
.
.