Đình Làng Dạ, Ba Chẽ: Những dấu ấn lịch sử

Thứ Hai, 27/07/2020, 11:10 [GMT+7]
.
.

Đình Làng Dạ, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ là nơi thờ Thành hoàng làng có công khai khẩn đất hoang, lập thành làng bản. Đây cũng chính là nơi đã diễn ra cuộc mít tinh tuyên truyền chính sách của Việt Minh và chủ trương kháng chiến chống thực dân Pháp của Chính phủ, sau đó là nơi thành lập Ủy ban Hành chính kháng chiến huyện Hải Chi (tiền thân là huyện Ba Chẽ ngày nay).

.
.
.
.
.
.
.
.