Tự hào truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm"

Thứ Sáu, 13/11/2020, 14:45 [GMT+7]
.
.

Với 99.000 CNLĐ hiện TKV là một tập đoàn kinh tế lớn của đất nước, là nòng cốt trong nhiệm vụ cung cấp than cho đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Với truyền thống 84 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, thợ mỏ ngành Than đã và đang phát huy tốt truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá của các thế hệ thợ mỏ.

.
.
.
.
.
.
.
.