Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Chủ Nhật, 08/11/2020, 19:51 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, đã xuất hiện thêm nhiều tấm gương nhà giáo tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo ngày càng vững mạnh.

.
.
.
.
.
.
.
.