Hiệu quả sáng kiến cải tiến kỹ thuật của ngành than

Thứ Sáu, 16/10/2020, 17:54 [GMT+7]
.
.

Để phát huy tối đa hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vận động các đơn vị tích cực đẩy mạnh áp dụng và nhân rộng các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, an toàn lao động ở các đơn vị có điều kiện tương đồng.

.
.
.
.
.
.
.
.