Bản tin thời sự 19h45' ngày 7/4/2021

.
Thời sự truyền hình: 07/04/2021 21:03
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 7/4/2021

.
.
.
.