Bản tin thời sự 19h45' ngày 01/8/2020

.
Thời sự truyền hình: 01/08/2020 20:26
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 01/8/2020

.
.
.
.