Bản tin thời sự 19h45', ngày 02/12/2019

.
Thời sự truyền hình: 02/12/2019 20:17
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 02/12/2019

.
.
.
.