Bản tin thời sự 19h45', ngày 24/10/2019

.
Thời sự truyền hình: 24/10/2019 19:37
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 24/10/2019

.
.
.
.