Bản tin thời sự 19h45', ngày 19/10/2019

.
Thời sự truyền hình: 19/10/2019 19:35
.
.

Bản tin thời sự 19h45’, ngày 19/10/2019

.
.
.
.