Bản tin thời sự 19h45', ngày 2/8/2019

.
Thời sự truyền hình: 02/08/2019 20:05
.
.

Bản tin thời sự ngày 02/08/2019 Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

 

.
.
.
.