Bản tin thời sự 19h45' ngày 19/08/2019

.
Thời sự truyền hình: 19/08/2019 20:29
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 19/08/2019 Trung tâm truyền thông Quảng Ninh

.
.
.
.