Bản tin thời sự 19h45' ngày 12/7/2019

.
Thời sự truyền hình: 12/07/2019 20:18
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 12/7/2019

.
.
.
.