Bản tin thời sự 19h45' ngày 08/12/2019

Bản tin thời sự 19h45' ngày 08/12/2019

.
.
    .
.
.
.
.
.
.