Tiên Yên: Phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn khu

Thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu theo Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đến nay, 119 thôn, khu trên địa bàn huyện Tiên Yên đã hoàn thành đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 với 100% trưởng các thôn, khu được bầu làm bí thư chi bộ...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.