Lữ đoàn Hải quân 147: Xây dựng thế trận lòng dân

Những năm qua, Lữ đoàn Hải quân 147 luôn phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, giúp đỡ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.