Nâng cao hiệu quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề

Thứ Năm, 08/04/2021, 09:52 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh của TX Đông Triều, tháng 10/2020. Ảnh: Thu Chung
HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh của TX Đông Triều, tháng 10/2020. Ảnh: Thu Chung

Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát đã góp phần siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, ý thức, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Đơn cử, trong lĩnh vực kinh tế, việc triển khai các kiến nghị sau giám sát, đặc biệt là trong lĩnh vực thu-chi ngân sách, đầu tư công đã góp phần thúc đẩy nâng cao năng lực quản lý, trách nhiệm trong tham mưu phát triển kinh tế của tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao so với bình quân chung của cả nước, bình quân 5 năm tăng 10,8% (cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong bối cảnh năm 2020 chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19). Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 212.276 tỷ đồng, tăng 29% so với giai đoạn 2011-2015. Việc vận dụng sáng tạo hình thức đối tác công-tư (PPP) để huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, từ đó huy động được nguồn lực lớn từ các thành phần kinh tế trở thành giải pháp đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ, hiện đại.

Cùng với đó, việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Chức năng quản lý nhà nước của các cấp, ngành, địa phương được chuyển biến rõ nét, công tác giáo dục, đào tại có nhiều đổi mới, phát triển; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên được tăng cường; công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến rõ nét. An ninh, chính trị được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) 3 năm liên tiếp (2017-2019) giữ vị trí dẫn đầu...

Để có được kết quả trên, bám sát chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh hàng năm, UBND tỉnh đã chủ động ban hành chương trình công tác năm, chương trình công tác hàng tháng. Theo đó, phân công các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chuẩn bị các nội dung phục vụ chương trình kiểm tra, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND đảm bảo đúng quy định.

Trên cơ sở các kiến nghị đoàn giám sát, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các kiến nghị sau giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực còn nhiều tồn tại, hạn chế để khẩn trương khắc phục. Trong đó, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, thời gian thực hiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo sát tình hình thực tiễn, đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, có một số nội dung kiến nghị đã được UBND tỉnh cụ thể hóa bằng chỉ thị để tổ chức thực hiện như: Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 29/5/2017 về việc tăng cường công tác quản lý với hộ, cá nhân kinh doanh nhằm chống thất thu ngân sách; Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 28/2/2020 về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, UBND tỉnh cũng xây dựng 5 kế hoạch về tăng cường công tác quản lý thuế trên các lĩnh vực...

Ngoài ra, có nội dung kiến nghị đã được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn tổ chức đánh giá và trình HĐND tỉnh ban hành chính sách mới thay thế chính sách cũ không còn phù hợp. Cụ thể, như Nghị quyết 303/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh về phân chấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Ninh (thay thế Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND).

Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện cho thấy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai một số kiến nghị sau giám sát vẫn còn những tồn tại: việc thực hiện các kiến nghị có nội dung còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu, vẫn còn một số kiến nghị cụ thể chưa được giải quyết dứt điểm; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giám sát vẫn còn những hạn chế, tồn tại chưa được giải quyết triệt để, như: công tác lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công còn hạn chế; việc thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế gặp nhiều khó khăn vì thiếu các hành lang pháp lý, văn bản hướng dẫn triển khai; việc thực hiện và giải ngân vốn chương trình xây dựng nông thôn mới hàng năm còn chậm với yêu cầu chỉ đạo của tỉnh...

Do vậy, để nâng cao hiệu quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, tỉnh đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung triển khai trong thời gian tới. Đó là, tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”...

Thanh Hoa

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.