Ngành Tư pháp tỉnh tổ chức đại hội chi bộ điểm

Thứ Ba, 07/01/2020, 17:07 [GMT+7]
.
.

Chiều 7/1, Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Thanh tra Sở Tư pháp đã tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022.

Ra mắt chi
Ban Chi ủy Chi bộ Trung tâm TGPL và Thanh tra Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Thanh tra sở đã hoàn thành tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiều kết quả đáng khích lệ. Chi bộ đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tư pháp, kế hoạch công tác của ngành, địa phương để xây dựng, tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, hằng năm tổ chức hàng trăm hội nghị trợ giúp pháp lý lưu động; cấp phát miễn phí hàng chục nghìn tờ gấp pháp luật cho người dân; duy trì thường xuyên công tác thanh, kiểm tra thuộc lĩnh vực quản lý; thực hiện nghiêm túc quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo…

Đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ luôn nhận thức đúng đắn và chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị và chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 với nhiều chỉ tiêu quan trọng cũng như các nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Đồng thời, bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

Yến Vy

.
.
.
.
.
.
.
.