Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

Thứ Ba, 07/01/2020, 13:46 [GMT+7]
.
.

Kết thúc năm 2019, lần đầu tiên Công ty Điện lực Quảng Ninh giành giải nhất toàn diện của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Một trong những nguyên nhân mang lại thành công này đến từ vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy Công ty trong nhiệm kỳ qua.

Công ty Điện lực Quảng Ninh đơn vị đạt Giải Nhất Toàn diện của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc năm
Công ty Điện lực Quảng Ninh đạt giải nhất toàn diện của EVNNPC năm 2019.

5 năm qua, những khó khăn hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành Điện. Trước tình hình đó, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty đã phát huy vai trò lãnh đạo, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên để không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sản xuất kinh doanh, củng cố thương hiệu và sức cạnh tranh.

Hằng năm, Đảng bộ Công ty bám sát chủ trương của Đảng bộ cấp trên, hiện thực hóa những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thành những công việc cụ thể, sát với diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng của đơn vị. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đối với tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, Đảng ủy Công ty luôn chú trọng sắp xếp, kiện toàn, làm tốt công tác quy hoạch để chuẩn bị nguồn nhân sự cho các năm tiếp theo. Nhiều cán bộ, đảng viên được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đã phát huy được năng lực, phẩm chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát được Đảng ủy Công ty và các điện lực địa phương nghiêm túc thực hiện, đảm bảo chất lượng. Thực hiện nêu gương, quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc,  rõ trách nhiệm... Từ sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy, hoạt động của các đoàn thể chính trị ngày càng tiến bộ, sản xuất kinh doanh ngày càng mang lại hiệu quả.

Công nhân Điện lực Vân Đồn  kiểm tra hành lang lưới điện tại máy cắt CT6 - Bãi Vàn Chảy – Cô Tô.
Công nhân Điện lực Vân Đồn kiểm tra hành lang lưới điện tại máy cắt CT6 - Bãi Vàn Chảy, Cô Tô.

Công ty đã có những bước phát triển toàn diện trên các mặt hoạt động, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển ổn định và bền vững, khẳng định vai trò đứng ở tốp đầu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Công ty luôn là một phần không thể thiếu trong đời sống của mỗi người dân, cũng như với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Có thể kể tới những đóng góp vượt bậc của Công ty vào sự phát triển chung của tỉnh, như: Phát triển hệ thống lưới điện rộng khắp địa bàn được quản lý, từ biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, đến nay 100% người dân khu vực nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia; là địa phương đầu tiên trong nước đưa điện lưới ra huyện đảo bằng cáp ngầm vượt biển (huyện Cô Tô); địa phương đầu tiên đưa các thủ tục hành chính liên quan đến cung cấp các dịch vụ điện vào trung tâm phục vụ hành chính công các cấp; vận hành từ xa các trạm lưới điện 110kV không người trực; sản lượng thương phẩm tăng trưởng hằng năm đạt 10-15%...

Bằng tinh thần quyết tâm, đoàn kết, chủ động, Đảng bộ Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, khai thác lợi thế, huy động nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

 Công nhân Điện lực Hạ Long ghi chỉ số công tơ bằng HHU
Công nhân Điện lực Hạ Long ghi chỉ số công tơ điện tử bằng HHU.

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, cho biết: Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là dịp để toàn Đảng bộ tập trung trí tuệ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới, quyết tâm đưa Đảng bộ Công ty phát triển mạnh mẽ, toàn diện lên vị thế mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty xác định các mục tiêu quan trọng cần phải thực hiện là: Đổi mới phương thức lãnh đạo có chiều sâu và hiệu quả hơn; nâng cao vai trò trách nhiệm, trình độ, hiệu quả quản lý của đội ngũ cán bộ; bố trí sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tạo ra động lực mới trong quản lý; đổi mới với phương châm “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình”, xây dựng và phát triển Công ty Điện lực Quảng Ninh lên vị thế mới.

Hoàng Nga

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.