Mô hình cơ quan khối hướng đi đúng phù hợp với thực tiễn ở Đầm Hà

Thứ Hai, 01/01/2018, 08:26 [GMT+7]
.
.

QTV - Thực hiện Quyết định 44 – QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt, triển khai Đề án: "Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện", cấp ủy huyện Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo, xây dựng và hoàn chỉnh Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Đến nay mặc dù chưa có quyết định thành lập cơ quan khối nhưng dưới sự chỉ đạo của Thường trưc Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã chủ động, tổ chức hoạt động theo mô hình cơ quan khối bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, khẳng định đây là hướng đi đúng, phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMT Tổ quốc huyện Đầm Hà cho biết: “Ngay từ đầu năm MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của huyện đã thường xuyên trao đổi, thống nhất phối hợp hành động, phân công cho các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc 9 nhiệm vụ chung và 14 nhiệm vụ theo hướng dẫn của tỉnh Quảng Ninh và các nhiệm vụ chuyên biệt. Do vậy MTTQ và các đoàn thể huyện đã thực hiện tốt các nội dung đề ra nổi bật như phụ trách, hỗ trợ các xã về đích nông thôn mới và các xã đặc biệt khó khăn, đến cuối năm 2017 đã có 3 xã Quảng Tân, xã Đầm Hà, Dực Yên về đích nông thôn mới, 2 xã Quảng An và Quảng Lợi thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Công tác vệ sinh môi trường đã được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia nhiệt tình thông qua ngày thứ 7, chủ nhật xanh. Đặc biệt trong công tác GPMB chúng tôi đã vận động nhân giải phóng mặt bằng phục vụ một số công trình đang xây dựng trên địa bàn đặc biệt là cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, vận động xã hội hóa giúp 11 hộ nghèo có nhà ở xuống cấp được sửa chữa, xây mới. Phân công và trực tiếp giúp đỡ 105 hộ thoát nghèo có địa chỉ. Mặc dù chưa có quyết định thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung trong khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội nhưng chúng tôi đã bố trí, sắp sếp chỗ làm việc, thành lập các tiểu ban, nhiều nhiệm vụ đã triển khai thực hiện chung theo chỉ đạo của tỉnh, do vậy việc triển khai công việc hiệu quả, có nhiều thuận lợi”.

phong trào Ngày chủ nhật xanh ngày càng lan tỏa
Phong trào Ngày chủ nhật xanh ngày càng lan tỏa

MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã chủ động xây dựng chương trình công tác trọng tâm, tập trung tuyên truyền chủ đề công tác năm của tỉnh, huyện gắn gắn với thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW  về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, tham gia góp ý xây dựng các dự thảo, Nghị quyết, quy chế, quy định, kết luật của Đảng bộ huyện liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng hiệu quả hành chính công trên địa bàn. Thành lập tổ công tác trực tiếp tuyên truyền vận đông các hộ dân  giữ nguyên hiện trạng mặt bằng đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, toàn huyện có 339 hộ thuộc diện GPMB với diện tích thu hồi 900.701,8m2.

Trong xây dựng Nông thôn mới MTTQ và các đoàn thể đã vận động hội viên và nhân dân hiến 93.000m đất, đóng góp trên 4.000 ngày công, trên 900 triệu đồng xây dựng đường giao thông, nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, huy động 300 cây sấu tặng các xã về đích nông thôn mới, tham gia xây dựng 10 thôn kiểu mẫu, 23 vườn kiểu mẫu. Phát huy hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, duy trì 19 mô hình “3 sạch”, 11 đoạn đường xanh, sạch, đẹp do hội phụ nữ quản lý. Trồng trên 5.000 cây xanh với trên 15 km tại các tuyến đường thôn kiểu mẫu, nhà văn hóa thôn kiểu mẫu. Thành lập tổ thanh niên tình nguyện xóa 4 điểm nóng về rác thải đã tồn tại nhiều năm ở xã Quảng An. Vận động di chuyển xây mới 533 công trình chuồng trại hợp vệ sinh. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, duy trì 76 tổ hòa giải ở cơ sở, trong năm đã hòa giải thành công 25/28 vụ bất đồng mâu thuẫn, xây dựng tình làng nghĩa xóm trong nhân dân.

hoạt động tình nguyện của Đoàn viên thanh niên
Hoạt động tình nguyện của Đoàn viên thanh niên

Đối với một số địa phương đã có cách làm sáng tạo, tiêu biểu như xã Đầm Hà, đồng chí Đinh Văn Ưng Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đầm Hà chia sẻ: “ Trong năm qua, MTTQ xã đã chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế  xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã về quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017, MTTQ và các đoàn thể xã đã phối hợp vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí không liên quan đến kinh phí của nhà nước như vận động nhân dân tham gia mua BHYT, GPMB để làm đường ngõ xóm, nội thôn, tham gia xây dựng gia đình kiểu mẫu, vườn mẫu, thôn kiểu mẫu. Chúng tôi đã phân công rõ nội dung cho từng đoàn thể phụ trách, đôn đốc, phối hợp thực hiện đến nay xã Đầm Hà đã hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2017. Qua một năm công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể rất nhịp nhàng, thực hiện công việc đạt hiệu quả rất cao”.

đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà Tỉnh ùy viên, Bí thư Huyện ủy trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân tiêu biểu
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà Tỉnh ùy viên, Bí thư Huyện ủy trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân tiêu biểu

Với những kết quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Đầm Hà tiếp tục triển khai thực hiện Đề án: "Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện", trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)

.
.
.
.
.
.