Những thành công từ công tác giảm nghèo ở Bình Liêu

Thứ Sáu, 12/01/2018, 15:51 [GMT+7]
.
.

QTV - Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) đã có nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân, từng bước hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện Bình Liêu là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất toàn tỉnh, chiếm 34,95 % theo chuẩn nghèo đa chiều. Để hạn chế tái nghèo, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ dựa trên nhu cầu, điều kiện của từng đối tượng nghèo. Thực hiện phương châm “Trao cần câu hơn cho con cá”, việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình như 135, xây dựng nông thôn mới... đã được huyện chú trọng. Trong đó, phải kể đến triển khai thực hiện chính sách theo Chương trình 135 với nguồn ngân sách trên 54 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ mô hình chuồng trại.

Người dân thôn Ngàn Mèo dưới xã Lục Hồn thu hoạch dong riềng
Người dân thôn Ngàn Mèo dưới, xã Lục Hồn thu hoạch dong riềng

Đối với Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện Bình Liêu đã dành trên 17 tỷ đồng để hỗ trợ với 42 dự án cho 1.375 hộ nghèo, hộ cận nghèo như: hỗ trợ giống dong riềng trong vùng tập trung, chuyển đổi đất lúa, cây màu kém hiệu quả sang trồng ngô cao sản, hỗ trợ và khôi phục phát triển cây sở trong vùng tập trung, hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò, dê. Đồng thời, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và học tập kinh nghiệm sản xuất nông lâm ngư nghiệp; hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng theo Quyết định 4204 của UBND tỉnh Quảng Ninh; cấp 222.004 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

Nhờ  trồng ổi mà nhiều hộ gia đình thoát nghèo
Nhờ trồng ổi mà nhiều hộ gia đình tại Bình Liêu thoát nghèo

Năm 2017, huyện Bình Liêu có 20 hộ nghèo thiếu hụt về sử dụng dịch vụ viễn thông, 38 hộ thiếu hụt về tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. Huyện đã khảo sát nhu cầu cụ thể và triển khai kế hoạch hỗ trợ của Sở TT&TT tỉnh. Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, huyện đã mở được 9 lớp xóa mù chữ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với học sinh theo Nghị định 86 của Chính phủ, Nghị quyết 222 của HĐND tỉnh. Đồng thời, tổ chức 4 cuộc tuyên truyền chính sách pháp luật cho 649 đối tượng, trợ giúp pháp lý cho 600 người nghèo.

Miến dong là sản phẩm đem lại thu nhập cao cho người dân
Miến dong là sản phẩm đem lại thu nhập cao cho người dân

Sau một năm thực hiện chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Bình Liêu giảm vượt chỉ tiêu đề ra từ 2.450 hộ nghèo xuống còn 1.674 hộ tương đương 23,21%. Nhưng thành công lớn nhất của công tác giảm nghèo là nhận thức, trách nhiệm về xóa đói giảm nghèo của các cấp, các ngành và của người dân đã được nâng lên; công tác xóa đói, giảm nghèo đã phát triển sâu rộng với sự tham gia phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước đã dần đẩy lùi, nhiều hộ đã tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo… 

Nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ từ Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất mà gia đình bà La Thị Hồng - thôn Chang Nà, xã Tình Húc đã thoát nghèo
Nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ từ Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất mà gia đình bà La Thị Hồng - thôn Chang Nà, xã Tình Húc đã thoát nghèo

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2018, huyện Bình Liêu tiếp tục đặt ra mục tiêu giảm trên 10% với 1.376 hộ nghèo và cận nghèo. Với những giải pháp cụ thể, thiết thực của huyện và kết quả đạt được, tin rằng bước sang năm 2018, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Bình Liêu sẽ gặt hái được nhiều kết quả, các hộ nghèo sẽ chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.

La Lành - Trung tâm TT&VH Bình Liêu

.
.
.
.
.
.