Đông Triều nỗ lực bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu

Thứ Năm, 11/01/2018, 10:25 [GMT+7]
.
.

QTV - Năm 2017 vừa qua, Ban chỉ đạo bảo vệ các công trình xăng dầu thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) luôn tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành, phường, xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu.

xăng dầu
Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cửa hàng xăng dầu Nhật Quang (Công ty TNHH xây dựng Thanh Tuyền, thị xã Đông Triều)

Hệ thống tuyến đường ống xăng dầu trên địa bàn TX. Đông Triều thuộc Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K130 quản lý có chiều dài trên 14km với 4 đường ống cùng với hệ thống tuyến đường ống xăng dầu của Công ty xăng dầu B12 liên tục bơm chuyển xăng dầu cho tuyến sau. Tổng khối lượng bơm chuyển năm 2017 đạt hơn 3,4 triệu m3. Ngoài ra, trên địa bàn còn có hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nên nhận thức của người dân trong việc bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu được nâng cao, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng xấu.

Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K130 đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường có tuyến đường ống xăng dầu thực hiện hợp đồng trách nhiệm, quy chế phối hợp, giao ban, tuần tra hành lang bảo vệ an toàn tuyến đường ống xăng dầu. Cùng với đó, công tác bảo dưỡng, sửa chữa các công trình xăng dầu trên địa bàn thị xã cũng được Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K130 quan tâm thường xuyên, đảm bảo an toàn cho tuyến đường ống xăng dầu và các cửa hàng xăng dầu.

Trong năm 2018, Thị xã Đông Triều sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương có công trình xăng dầu và đơn vị chủ quản xăng dầu làm tốt công tác tuyên truyền, gắn kết với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 phải tăng cường bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu gắn với bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, tránh các xâm phạm gây hậu quả nghiêm trọng./.

Thu Trang (Trung tâm TT&VH Đông Triều)

.
.
.
.
.
.