Quảng Ninh: Vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017

Chủ Nhật, 31/12/2017, 20:30 [GMT+7]
.
.

QTV - Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng thu ngân sách nhà nước của Quảng Ninh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, đạt 38.597 tỷ đồng, bằng 128% dự toán trung ương giao, tăng 121% dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm.

kinh tế
Hoạt động kinh tế nhiều sôi động trong năm 2017
Trong đó, thu xuất nhập khẩu đạt 10.947 tỷ đồng, bằng 203% dự toán trung ương giao. đứng thứ 7 toàn quốc. Thu nội địa đạt 27.650 tỷ đồng, bằng 112% dự toán trung ương giao, bằng 105% dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm, đứng thứ 5 toàn quốc.

Kết quả tích cực đạt được trong năm 2017 chính là khẳng định sự đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; đồng thời là động lực để Quảng Ninh tiếp tục phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quyết hoàn thành dự toán thu nội địa đạt 30.360 tỷ đồng trong năm 2018./.

PV

.
.
.
.
.
.