Quảng Ninh: Gần 2000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 10 tháng

Thứ Ba, 31/10/2017, 09:08 [GMT+7]
.
.

QTV - Trong 10 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 1.903 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 9.250 tỷ đồng, tăng 35% về số doanh nghiệp và giảm 6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Có 1.700 lượt doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc đăng ký thay đổi, tăng 6% cùng kỳ. Số doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc gặp khó khăn, ngừng hoạt động đã quay lại hoạt động là 406 tăng 30%, 222 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh, tăng 22%. Số doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc khó khăn buộc phải tạm ngừng là 615, tăng 13,8% cùng kỳ.

qtv
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long tiếp xã giao Đoàn các nhà đầu tư Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư

Tính đến tháng 10/2017, ước tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký trong tỉnh là 14.588 với số vốn đăng ký là 146.650 tỷ đồng.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được các sở, ngành, địa phương của tỉnh triển khai tích cực, theo đúng nhiệm vụ được giao. Tỉnh đã tổ chức thành công buổi Tọa đàm kết nối đầu tư của doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh với doanh nghiệp tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Trong tháng 10, Quảng Ninh đã tiếp đón và làm việc với 02 đoàn nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư . Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương trong tỉnh và các nhà đầu tư về quy trình, thủ tục đầu tư, chính sách hỗ trợ đầu tư đối với dự án, đôn đốc các nhà đầu tư lập và trình duyệt quy hoạch theo đúng thời hạn quy định.Thường xuyên nắm bắt tiến độ triển khai các dự án trọng tâm để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

PV

.
.
.
.
.
.