Quảng Ninh kiên quyết di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư

Thứ Sáu, 11/08/2017, 20:26 [GMT+7]
Mời quý độc giả theo dõi chương trình đã phát sóng của Đài PTTH Quảng Ninh tại QTVTube
.
.

QTV - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/8/2017 về việc thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh ra khỏi khu dân cư.

kinh tế
Ảnh minh họa

Trong những năm qua, lĩnh vực kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh, đột phá, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tại khu vực nông thôn; phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, đồng thời giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương; tăng thu ngân sách, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Tuy nhiên, ngay trong sự phát triển của lĩnh vực này cũng còn nhiều hạn chế như: quy mô sản xuất nhỏ lẻ hộ gia đình; chưa hình thành được các cụm công nghiệp, làng nghề dẫn tới thiếu sự liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh; máy móc trang thiết bị phục vụ sản xuất chưa có sự cải tiến phù hợp với năng lực sản xuất; vấn đề chất thải và công tác bảo vệ môi trường chưa được quan tâm xử lý triệt để, đặc biệt là tại các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, không còn phù hợp với quy hoạch đô thị, tiềm ẩn nguy cơ lớn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng không tốt đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Trong thời gian tới, để thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp địa phương theo hướng phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, đáp ứng với yêu cầu chất lượng cuộc sống ngày càng cao của cộng đồng dân cư và của người dân, người lao động; việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh được khẳng định là cần thiết và cấp bách. 

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát tổng thể danh sách các cơ sở thuộc diện di dời đã được thống kê trên địa bàn, phân nhóm đối tượng di dời gồm: Cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở không phù hợp quy hoạch để tính toán thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời và giải pháp thực hiện, việc di dời phải được hoàn thành trước ngày 30/8/2017. Đồng thời, trước ngày 30/9/2017, các địa phương phải xây dựng chính sách hỗ trợ di dời từ nguồn ngân sách của địa phương đảm bảo đúng quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương với nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau khi di dời vẫn phải ổn định sản xuất.

Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở tiểu thủ công nghiệp thuộc diện phải di dời thực hiện đúng theo kế hoạch di dời đã đề ra; thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy hoạch đã được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp công bố công khai quy hoạch chi tiết của các cụm công nghiệp và các chính sách có liên quan trên địa bàn để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết thực hiện nhanh tiến độ di dời.

Tỉnh ưu tiên nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào cụm công nghiệp đã được thành lập phục vụ việc di dời.

Chỉ thị cũng yêu cầu các địa phương, các sở, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước và kiên quyết không để phát sinh mới các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong khu dân cư, khu đô thị; chế độ báo cáo thực hiện nghiêm túc 6 tháng/lần./.

PV

 

.
.
.
.
.
.