Khối Thi đua các Thị xã, Thành phố: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Thứ Ba, 05/12/2017, 19:30 [GMT+7]
.
.

QTV - Chiều nay (5/12), tại TP Hạ Long, Khối thi đua các Thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2017, công tác chỉ đạo và tổ chức phát động phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng của các đơn vị trong Khối có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Hội đồng thi đua khen thưởng các thành phố, thị xã đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, giám sát phong trào thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò tham mưu trong công tác quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đối với cấp mình, kịp thời tôn vinh và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước,“học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cùng với đó, các đơn vị trong Khối thi đua đã chủ động đề ra những giải pháp phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả nổi bật trong nhiều lĩnh vực như: cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng Nông thôn mới... thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Tổng thu ngân sách nhà nước của Khối đạt 25,8 tỷ đồng, hoàn thành và vượt mức kế hoạch tỉnh giao.

fa
Hội nghị đã tiến hành ra mắt Khối trưởng thi đua các thành phố, thị xã năm 2018 là TX Đông Triều và kí giao ước thi đua năm 2018

Năm 2018, Cụm thi đua các thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; đẩy mạnh các phong trào thi đua “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiêp Việt Nam hội nhập và phát triển”... hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tỉnh; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng giới thiệu, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt tạo sức lan tỏa trong cộng đồng...

 

 

Mạc Thảo

.
.
.
.
.
.