Quảng Ninh: Chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cấp bách để quản lý đất đai của huyện Vân Đồn

Thứ Tư, 22/11/2017, 15:23 [GMT+7]
.
.

QTV - Để khắc phục ngay những hạn chế, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện Vân Đồn nói riêng, UBND tỉnh vừa chỉ đạo thủ trưởng các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc một số nội dung công việc liên quan.

Vân Đồn nhìn từ trên cao
Vân Đồn nhìn từ trên cao

Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nên công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, việc quản lý, sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả hơn, góp phần tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong công tác quản lý, sử dụng đất ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn chưa chặt chẽ, bộc lộ một số hạn chế như: Tình hình cấp đất, giao đất, mua bán, chuyển nhượng đất, chia tách đất, sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không theo quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích được giao, cho thuê; tình trạng lấn, chiếm, tranh chấp đất đai còn xảy ra; thiếu sự kiểm tra, tranh tra xử lý sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai.

Để khắc phục ngay những hạn chế, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng nêu trên và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Vân Đồn nói riêng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong điều kiện hội nhập quốc tế; UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc một số nội dung công việc như sau:

1. Nghiêm cấm việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất trồng lúa, đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang mục đích khác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không được tự ý đào, đắp, xây dựng nhà ở và các công trình trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật hoặc làm ảnh hưởng đến lớp đất canh tác và biến dạng mặt đất. Trường hợp có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải tuân thủ theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt và theo quy định của pháp Luật.

2. Thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm chính quyền ở những nơi buông lỏng quản lý đất đai, để phát sinh tình trạng bán đất, cấp đất trái phép; để xảy ra tình trạng các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn, chiếm đất hành lang các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Phải kiên quyết phá dỡ những công trình xây dựng trái phép trên đất trồng lúa, đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản; đất vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đường điện...

Tập trung kiểm tra, rà soát xử phạt vi phạm hành chính và kiên quyết xử lý thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, sử dụng lãng phí, đầu cơ đất hoặc sử dụng sai mục đích, trái pháp luật, không đăng ký quyền sử dụng đất, kể cả trường hợp không đăng ký biến động về quyền sử dụng đất; lấn, chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi. Tổ chức rà soát việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được giao đất không thu tiền sử dụng đất, yêu cầu phải chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp Luật;

3. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ địa chính và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là GCN), trong đó tập trung cấp GCN cho các cơ sở tôn giáo, cơ quan hành chính, đất ở và hoàn thiện hồ sơ cấp đổi GCN đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo các quyền của người sử dụng đất. Đề xuất xử lý thu hồi GCN đối với các trường hợp bán đất, cho thuê đất trái thẩm quyền, đất sử dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất không đúng về hạn mức đất ở.

4. Rà soát toàn diện việc giao đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, đề xuất thu hồi và thực hiện bồi thường theo quy định để nhà nước quản lý, thực hiện theo quy hoạch; tuyệt đối không được chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản sang mục đích khác, không đúng quy hoạch. Việc chuyển mục đích sử dụng đất chỉ được thực hiện khi phù hợp với quy hoạch và đã báo cáo UBND Tỉnh xin chủ trương và đồng ý chấp thuận.

5. Việc chuyển chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải  thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

6. Trách nhiệm của các Sở, Ngành của Tỉnh và UBND huyện Vân Đồn:

6.1. UBND huyện Vân Đồn:

- Thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, đặc biệt phải quản lý chặt chẽ quỹ đất công ích và đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản. Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tỉnh và trước pháp Luật nếu để phát sinh tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, giao, cho thuê, đấu thầu đất trái quy định, bán đất, cấp đất, lấn chiếm đất hành lang các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên đất nông nghiệp…, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GCN cho hộ gia đình cá nhân, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã có liên quan tăng cường kiểm tra, nghiêm cấm việc lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép, mua, bán chuyển nhượng đất đai không đúng quy định trên địa bàn phụ trách.

 Tiến hành rà soát việc chuyển nhượng đất cho các tổ chức cá nhân trái quy định. Đối với các thửa đất, lô đất nếu có dấu hiệu mua bán chuyển nhượng trái phép thì UBND Huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng phải xác định rõ ai thực sự là người sở hữu, mục đích mua đất. Từ đó, cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, thu hồi các lô đất chuyển nhượng, mua bán trái phép, sử dụng sai mục đích trái pháp luật theo đúng trình tự pháp luật (nếu có).

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chuyển nhượng, mua bán, tách thửa đất đối với thửa đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất không theo quy hoạch, đất trong các khu đô thị chưa hoàn chỉnh thủ tục pháp lý theo quy định của luật đất đai năm 2013; các trường hợp ký xác nhận chính xác hồ sơ, giấy tờ nhà đất. Nếu để xảy ra tình trạng ký xác nhận hồ sơ giấy tờ nhà đất lùi thời gian hoặc xác nhận không đúng với nguồn gốc đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất và chuyển mục đích sử dụng đất.

- Khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đối với đất phi nông nghiệp, nếu người sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất hàng năm thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế đất hàng năm đối với nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo trực tiếp UBND xã và các ban, ngành tại địa phương quản lý chặt chẽ, không cho phép chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất trong các trường hợp sau:

+ Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

+ Trường hợp những người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, từ địa phương khác đến nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để đầu cơ, bỏ hoang, không sản xuất, gây ô nhiễm môi trường, gây lãng phí trong việc sử dụng đất, Ủy ban nhân dân các xã kiểm tra, lập thủ tục báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện quyết định thu hồi đất theo quy định hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi (nếu vượt thẩm quyền).

+ Đối với đất rừng, theo chủ trương của nhà nước chỉ giao đất cho người có nguồn sống chính bằng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp tại địa phương để trồng rừng, nhưng thời gian qua có dấu hiệu của một số tổ chức, cá nhân không có nhu cầu về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp từ nơi khác đến nhận chuyển nhượng đất trồng rừng để đầu cơ (mua, bán chuyển nhượng, chuyển nhượng ngầm cho người khác) đây là nguyên nhân gây mất trật tự an ninh xã hội tại địa phương. Do đó, yêu cầu UBND Huyện chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ diện tích trên địa bàn và đề xuất thu hồi theo quy định của pháp luật để thống nhất nhà nước quản lý và thực hiện phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch.

            - UBND huyện Vân Đồn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; giao đất, cho thuê, đấu thầu đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND Tỉnh phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

6.2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vân Đồn tích cực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, đặc biệt là những điểm mới của Luật Đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và người sử dụng đất trong quản lý và sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì hoặc phối hợp với Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại huyện Vân Đồn; tổ chức kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm những trường hợp đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; năm 2017 và các năm tiếp theo, tập trung thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công ích của các xã, phường, thị trấn và triển khai tổng rà soát trên địa bàn toàn tỉnh về các trường hợp cấp đất, bán đất, cho thuê đất trái thẩm quyền, lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; đặc biệt là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đất trái quy định.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp GCN cho các cơ sở tôn giáo, các tổ chức đang sử dụng đất phi nông nghiệp, đất ở và hoàn thiện hồ sơ cấp GCN đất cho các tổ chức; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất đối với các đơn vị, tổ chức, mua bán đất trái thẩm quyền, đất sử dụng không đúng mục đích; Đẩy nhanh việc triển khai đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính làm cơ sở quản lý cà cấp GCN cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện Vân Đồn.

6.3.Ban Quản lý khu kinh tế:

- Là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư tại địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Nghị định số 164/20113/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; tập trung làm tốt các nhiệm vụ: Khẩn trương triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển KTXH và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng của Đơn vị HCKTĐB Vân Đồn; hoàn thành, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng phù hợp với quy hoạch chung xây dựng của khu kinh tế; Cung cấp thông tin định hướng quy hoạch đối với các khu vực chưa có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; cấp chứng chỉ quy hoạch cho các nhà đầu tư trong khu kinh tế đối với khu vực đã có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; Chủ trì lấy ý kiến của UBND huyện Vân Đồn, các ngành liên quan trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương địa điểm, quy mô xây dựng các dự án đầu tư vào Khu kinh tế; Phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Vân Đồn theo trình tự, thủ tục quy định; Chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn theo quy định hiện hành; Thực hiện đăng ký đầu tư; thẩm tra, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền trên địa bàn Vân Đồn; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,…

- Chủ trì phối hợp với UBND huyện Vân Đồn, các ngành có liên quan rà soát các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn để đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Thông báo số 604-TB/TU ngày 13/6/2017 của Thường trực Tỉnh ủy và Kết luận số 194-KL/TU ngày 26/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiên quyết đề xuất xử lý chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi dự án đầu tư đối với các dự án của các doanh nghiệp, nhà đầu tư hiện đang chậm tiến độ, vi phạm pháp luật có tư tưởng đầu cơ, trục lợi, chưa vì sự phát triển chung của tỉnh. Phối hợp với UBND huyện Vân Đồn quản lý chặt chẽ quy hoạch, quỹ đất các dự án sau khi bị thu hồi, không để lấn chiếm, xây dựng trái phép làm phức tạp tình hình khi có dự án đầu tư mới được cấp phép.

- Phối hợp với UBND huyện Vân Đồn, các cơ quan có liên quan bảo đảm mọi hoạt động trong Khu kinh tế Vân Đồn phù hợp quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển khu kinh tế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định có liên quan.

6.4. Công an Tỉnh: Chủ động chỉ đạo công an huyện Vân Đồn thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin của địa phương về tình hình an ninh trật tự, thu thập xác minh thông tin về việc tổ chức cá nhân nhận chuyển nhượng đất trái quy định, báo cáo tham mưu cho UBND Tỉnh đề xuất biện pháp xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; trường hợp, cố ý làm trái thì xem xét đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ đạo này. UBND huyện Vân Đồn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ đạo này đến các xã. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện; theo dõi, kiểm tra tổng hợp và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

.
.
.
.
.
.