Bổ nhiệm lãnh đạo Ban xây dựng Nông thôn mới, Sở Du lịch

Thứ Sáu, 03/11/2017, 16:25 [GMT+7]
.
.
QTV - Sáng nay, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao các quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ lãnh đạo đối với Ban xây dựng nông thôn mới và Sở Du lịch.
qtv
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng ban Xây dựng nông thôn mới. Ảnh: QNP
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Nguyễn Đình Tuấn – Trưởng Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh và quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí Vũ Thành Long, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh giữ chức vụ Trưởng Ban Xây dựng nông thôn mới; đồng chí Phạm Ngọc Thủy - nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh.
qtv
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban xây dựng nông thôn mới cho đồng chí Vũ Thành Long. Ảnh: QNP

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng chí Vũ Thành Long trên cương vị mới cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm và trí tuệ trong lĩnh vực được phụ trách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ chỉ đạo sát sao hơn nữa để đạt mục tiêu cao nhất là đưa nông thôn Quảng Ninh phát triển bền vững, nông dân Quảng Ninh thực sự được hưởng những thành quả quan trọng mà Chương trình Xây dựng nông thôn mới đem lại. Do đó cán bộ, công chức của Ban cần đoàn kết, năng động, sáng tạo hơn nữa, chủ động tham mưu cho tỉnh các giải pháp thiết thực để tổ chức, thực hiện hiệu quả Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xứng đáng với sự tin tưởng của Trung ương và cả nước về sức sáng tạo và cách làm hiệu quả của tỉnh Quảng Ninh.  

qtv
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Du lịch cho đồng chí Phạm Ngọc Thủy. Ảnh: QNP

Đối với Sở Du lịch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng chí Phạm Ngọc Thủy sẽ phát huy năng lực, trình độ chuyên môn khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mới. Trong đó, trước mắt là chuẩn bị tốt các điều kiện để Quảng Ninh đăng cai tổ chức thành công năm du lịch quốc gia vào đầu năm 2018 và Diễn đàn du lịch ASEAN vào năm 2019. Để Quảng Ninh thực hiện thắng lợi nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng chí yêu cầu Sở Du lịch phải không ngừng đổi mới, tham mưu cho tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch. Đặc biệt phải chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo ra các sản phẩm mang đẳng cấp quốc tế và có khả năng cạnh tranh cao. Đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ công chức Sở Du lịch phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng khả năng hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Các đồng chí được bổ nhiệm cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh và sẽ cố gắng phấn đấu phát huy năng lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức của đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được tỉnh giao.
 
Hải Hà 
 
.
.
.
.
.
.