Quảng Yên: Tuyên dương gia đình, dòng họ, đơn vị học tập tiên tiến, giai đoạn 2015 – 2017

Thứ Tư, 11/10/2017, 14:58 [GMT+7]
.
.

QTV - Sáng ngày 11/10, TX Quảng Yên tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2015 – 2017 .

Quang cảnh của hội nghị tuyên dương
Quang cảnh của hội nghị tuyên dương

Giai đoạn 2015-2017, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập trên địa bàn được Thị xã Quảng Yên duy trì phát triển một cách sâu rộng, gắn liền với phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tại địa phương. Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có chuyển biến mạnh mẽ, từ nâng cao nhận thức tới hành động thực tiễn “học thường xuyên, học suốt đời”. 

UBND thị xã Quảng Yên đã tuyên dương 55 gia đình, 41 dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiên tiến giai đoạn 2015 – 2017
UBND thị xã Quảng Yên đã tuyên dương 55 gia đình, 41 dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiên tiến giai đoạn 2015 – 2017

Tổ chức Hội khuyến học từ thị xã đến cơ sở được củng cố và tiếp tục phát triển về số lượng, chất lượng. Hội khuyến học thị xã hiện có 25 Hội khuyến học cơ sở với 280 chi hội và 35 nghìn hội viên tham gia. Phong trào “Ba đỡ đầu” được triển khai sâu rộng. Hàng năm, Hội khuyến học thị xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đến các cơ sở Hội một cách thiết thực, thu được kết quả tích cực. Qua bình xét, đã có 16.215 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập cấp cơ sở, 2.512 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập tiên tiến, 120 dòng họ học tập cấp cơ sở, 49 dòng họ học tập tiên tiến, 123 thôn, khu dân cư đạt cộng đồng học tập cấp cơ sở, 46 khu dân cư đạt cộng đồng học tập tiên tiến. Đặc biệt, toàn thị xã đã có 767 gia đình học tập xuất sắc, 17 dòng họ học tập xuất sắc, 11 thôn, khu dân cư đạt cộng đồng học tập xuất sắc.

Nhân dịp này, UBND thị xã đã công nhận và tuyên dương 55 gia đình, 41 dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiên tiến năm 2017; đồng thời, biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016 – 2017./.

Thùy Dương (Trung tâm TT – VH TX Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.