BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về kết quả rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật

Thứ Năm, 12/10/2017, 17:00 [GMT+7]
.
.

QTV - Sáng nay, 12/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh họp nghe và cho ý kiến về báo cáo tiến độ triển khai các chỉ đạo tại Thông báo số 604 của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục rà soát các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến đối với kết quả rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật.
BTV Tỉnh ủy cho ý kiến đối với kết quả rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật. Ảnh: QNP

Từ năm 2011 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc rà soát, thu hồi các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước; các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo chặt chẽ sát sao, thường xuyên, tạo sự đồng thuận của các cấp các ngành, các địa phương trong việc kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các dự án có sử dụng đất chưa triển khai, triển khai chậm tiến độ gây bức xúc trong thời gian qua, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và làm trong sạch môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nhận thức của các sở, ngành, địa phương trong công tác rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước; các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao.

Cũng theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành tổng rà soát 1.229 dự án. Đến nay đã thu hồi 385 dự án, trong đó: dự án đã được giao đất, cho thuê đất 658 dự án, đã thu hồi 89 dự án; dự án chưa được giao đất, cho thuê đất 573 dự án, đã thu hồi 296 dự án. Số dự án thu hồi kể từ sau khi thực hiện Nghị quyết số 06 là 56 dự án.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: QNP

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Ban cán sự UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong thực hiện Thông báo số 604 về việc tiếp tục rà soát các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Điều này được thể hiện bằng số liệu các dự án đã được thu hồi, đặc biệt là trong năm 2017. Từ kết quả kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ cho thấy quyết tâm lớn của tỉnh trong việc lập lại trật tự quản lý đất đai, làm trong sạch môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Tỉnh cũng nêu rõ quan điểm của tỉnh với các nhà đầu tư khi tới Quảng Ninh là phải thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm các dự án đầu tư; không để lãng phí tài nguyên đất. Trong quá trình tiến hành rà soát và thu hồi dự án phải đảm bảo luật pháp. Đối với các dự án mới, UBND tỉnh, các cơ quan chức năng phải xem xét chi tiết về dự án, quy mô, nhu cầu sử dụng đất. Các cơ quan chức năng phải thành lập bộ phận quản lý theo dõi trong quá trình giao đất và cho thuê đất của từng dự án để đảm bảo các dự án triển khai theo đúng quy định.

Đối với những dự án thuộc diện tiếp tục được theo dõi, chỉ đạo, phải làm việc cụ thể với các chủ đầu tư có cam kết rõ thời gian, thời hạn hoàn thành. Các dự án thuê đất hàng năm, sau khi có quyết định thu hồi, chấm dứt đầu tư cần phải thông báo cho cơ quan thuế theo dõi, không thu tiền thuế hàng năm. Các sở, ngành, địa phương khi tiến hành rà soát các dự án phải đảm bảo khép kín, từ lập biên bản để đảm bảo công khai, minh bạch. UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường diễn ra vào cuối tháng 10 để công khai với nhân dân biết, theo dõi, giám sát.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/10, tại Thủ đô Hà Nội.   

Minh Hiền

.
.
.
.
.
.