Không có cơ sở bồi thường là đất trồng cây lâu năm

Thứ Năm, 09/01/2020, 08:17 [GMT+7]
.
.

Năm 2016, thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (dự án cấp I) khu biệt thự đồi Thủy sản tại phường Bãi Cháy, UBND TP Hạ Long đã thu hồi 120.652,6m2 đất của 26 hộ gia đình và một số t chức tại khu 10, phường Bãi Cháy, thực hiện bồi thường GPMB, trong đó có hộ ông Nguyễn Đình Bá. Không đồng ý với phương án bồi thường, ông Bá có đơn gửi các cấp chính quyền.

Phối cảnh tổng thể dự án khu biệt thự đồi thủy sản (phường Bãi Cháy).
Phối cảnh tổng thể dự án khu biệt thự đồi Thủy sản (phường Bãi Cháy).

Theo bản chứng nhận nhà đất ngày 26/8/2015 của UBND và Ủy ban MTTQ phường Bãi Cháy, nguồn gốc đất là do ông Nguyễn Đình Bá khai phá từ năm 1970 để trồng cây. Đến năm 1993 ông Bá được giao đất, giao rừng tại diện tích trên theo Quyết định số 1067/QĐ-UBND (0,4ha đất trống thuộc khoảnh 37, tiểu khu 100). Về quá trình sử dụng đất, từ năm 1970 đến nay ông Bá sử dụng để trồng cây ăn quả và cây lâm nghiệp (vải, nhãn, xoài, bạch đàn...).

Trên cơ sở xác nhận nguồn gốc đất, UBND TP Hạ Long đã lập phương án bồi thường cho hộ ông Bá đối với 3.870m2 đất thu hồi vĩnh viễn là đất lâm nghiệp (đơn giá 9.300 đồng/m2). Ông Bá không đồng ý, yêu cầu phải bồi thường toàn bộ diện tích trên là đất trồng cây lâu năm với đơn giá 75.000 đồng/m2 theo Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh. Ông cho rằng đất trên do gia đình khai phá từ năm 1970, đã được UBND phường xác nhận. Đến năm 1993 Nhà nước mới có quyết định giao đất, giao rừng. Thời điểm thu hồi đất, trên đất ông trồng nhiều loại cây như chè, nhãn, kim tiền thảo, xoài, vải.

Ngày 15/1/2018 UBND TP Hạ Long ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND chấp nhận khiếu nại. Tuy nhiên, sau khi ban hành quyết định, rà soát lại thấy rằng việc xác định diện tích 3.870m2 đất trên là đất trồng cây lâu năm chưa đủ cơ sở, TP Hạ Long đã có văn bản tạm dừng thực hiện các quyết định khiếu nại, trong đó có trường hợp của hộ ông Bá; giao Trưởng Phòng TN&MT chủ trì họp rà soát, tham mưu cho thành phố bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân đảm bảo quy định.

Sau khi rà soát, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP Hạ Long đã có báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND TP Hạ Long điều chỉnh Quyết định 159/QĐ-UBND theo hướng không chấp nhận nội dung khiếu nại. Để có cơ sở giải quyết, thành phố có văn bản gửi Sở TN&MT hướng dẫn bồi thường đất rừng đối với một số hộ dân thuộc diện GPMB dự án. Ngày 4/12/2018, Sở TN&MT đã tổ chức cuộc họp liên ngành và thống nhất đề xuất với UBND tỉnh về việc xác định loại đất nông nghiệp để bồi thường cho các hộ dân với nội dung: Căn cứ hồ sơ đất đai thì trường hợp này được giao đất trồng rừng. Phương án sản xuất kinh doanh chỉ hướng dẫn loại cây trồng theo quy định của ngành lâm nghiệp. Đồng thời, căn cứ Khoản 3, Điều 11 Luật Đất đai, liên ngành thống nhất loại đất để bồi thường là đất trồng rừng.

Ngày 9/4/2019, UBND tỉnh có văn bản giao UBND TP Hạ Long căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 11 Luật Đất đai xác định loại đất nông nghiệp để bồi thường cho các hộ dân thuộc diện GPMB của dự án. Trên cơ sở đó, UBND TP Hạ Long đã ban hành Quyết định số 4884/QĐ-UBND thay thế Quyết định 159/QĐ-UBND với nội dung không chấp nhận khiếu nại của ông Bá.

Tại cuộc họp liên ngành ngày 7/10/2019, các sở, ngành, địa phương thống nhất nội dung: Trong Sổ giao đất giao rừng năm 1993 của ông Nguyễn Đình Bá có quyết định giao đất giao rừng số 1067/QĐ-UB ngày 15/10/1993 của UBND TX Hòn Gai xác định đất để trồng rừng. Nếu ông Bá trồng cây từ năm 1970 thì trong sổ phải ghi rõ các loại cây trên đất, nhưng trong biểu thống kê và Biên bản giao nhận vốn rừng ghi là đất trống. Vì vậy, việc ông Nguyễn Đình Bá đề nghị được bồi thường toàn bộ diện tích đất thu hồi 3.870m2 là đất trồng cây lâu năm với đơn giá bồi thường 75.000 đồng/m2 không có cơ sở để giải quyết.

Từ nhận định và căn cứ trên, UBND tỉnh đã có Quyết định số 5016/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 đồng ý với Quyết định số 4884/QĐ-UBND của UBND TP Hạ Long, không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đình Bá.

Trần Thanh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.